Ізюмська загальноосвітня школа №5


запам'ятати

 

Публічні кошти


Кошторис 2018

План асигнувань загального фонду бюджету на 2018 рік

Фінансовий звіт і кошторис за 2017 рік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002р.

 

 

№ 57  (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012р. № 1220)

 

 

Затверджений у сумі:

 

 

 

 

 

6200670

грн.

 

 

Начальник управління освіти

 

 

 

 

 

О.П.Лесик

 

 

 

 

 

 

 

(число, місяць,рік)

 

 

КОШТОРИС на  2017 рік станом на 01.12.2017 року

 

Управління освіти  Ізюмської міської ради Харківської області  02146245

 

(код та назва бюджетної установи)

 

місто Ізюм Харківської області

 

(найменування міста, району, області)

 

вид бюджету  місцевий

 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування   10  "Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту"

 

код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету

 

код та назва тимчасової  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

 

 Загальноосвітня школа № 5

 

 

 

(грн.)

Показники

Код

Усього на рік

РАЗОМ

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

1

2

3

4

5

 

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

5810356

390314

6200670

 

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

5810356

х

5810356

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

х

 

390314

390314

 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами із законодавством (розписати за підгрупами)

25010000

х

253037

253037

 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

х

239700

239700

 

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

х

 

 

 

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

х

200

200

 

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

х

13137

13137

 

 - інші  джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати за підгрупами)

25020000

х

137277

137277

 

 - інші надходження, у т.ч.

 

х

 

 

 

(розписати за видами)

 

х

 

 

 

 

 

х

 

 

 

ВИДАТКИ -усього

х

5810356

390314

6200670

 

 Поточні видатки

2000

5810356

287833

6098189

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

5005483

35380

5040863

 

Оплата праці

2110

4100838

29000

4129838

 

Заробітна плата

2111

4100838

29000

4129838

 

Грошове забезпечення військовослужбовців         

2112

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

904645

6380

911025

 

Використання товарів і послуг

2200

800823

251953

1052776

 

         Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

21206

56786

77992

 

         Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

1680

 

1680

 

         Продукти харчування

2230

183752

192167

375919

 

         Оплата послуг ( крім комунальних )

2240

15788

3000

18788

 

Видатки на відрядження

2250

4340

 

4340

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

570024

 

570024

 

         Оплата теплопостачання

2271

466807

 

466807

 

         Оплата водопостачання і водовідведення

2272

17251

 

17251

 

         Оплата електроенергії

2273

85966

 

85966

 

         Оплата природного газу

2274

 

 

 

 

         Оплата інших енергоносіїв

2275

 

 

 

 

Дослідження і розробки,окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

4033

 

4033

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

4033

 

4033

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

 

 

 

Поточні трансферти

2600

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління  інших  рівнів

2620

 

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

3570

 

3570

 

         Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

 

 

         Стипендії

2720

 

 

 

 

         Інші виплати населенню

2730

3570

 

3570

 

Інші поточні видатки

2800

480

500

980

 

        Капітальні видатки

3000

 

102481

102481

 

Придбання основного капіталу

3100

 

102481

102481

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування

3110

 

102481

102481

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

 

 

 

 

Капітальний ремонт 

3130

 

 

 

 

      Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

 

 

      Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

 

 

 

 

         Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

 

 

 

 

Реставрація пам`яток культури , історії та архітектури

3143

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів  

3160

 

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

 

 

 Нерозподілені видатки

9000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * У разі наявності цього коду видатки здійснюються згідно з додатком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник       

 

 

Н. В. Павлюк

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали і прізвище)

 

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового відділу)

 

 

В.В. Чуркіна

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали і прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

(число, місяць, рік )

 

 

   

 

                       

 

 

Придбано за кошти зі спецрахунку в 2017 р.

•      Компресор для холодильника – 1450 грн.

•      Фарба – 3010 грн.

•      Плитка – 579,6 грн.

•      Коса – 2400 грн.

•      Дриль – 950 грн.

•      Болгарка – 850 грн.

•      Водонагрівач – 4399 грн.

•      Підписка газети «Обрії Ізюмщини» - 173 грн. 90 коп.

 

Отримано за спонсорські кошти в 2017 р. (104 400 грн.)

•      Комп’ютери – 10 од.

•      Проектор мультимедійний – 1 од.

•      Екран настінний – 1 од. 

 

Придбано за кошти місцевого бюджету в 2017 р.

•      Мийка 2-хсекційна – 3025 грн.

•      Холодильник  - 5998 грн.

•      Плита електрична – 10500 грн.

•      Водонагрівач – 3000 грн.

•      Фарба – 6 335, 85 грн.

•      Вогнегасники – 2240 грн.

•      Сантехніка (раковини керамічні) – 3000 грн.

•      Ремонт ліфту в їдальні – 6000 грн.

•      Плитка керамічна для стін (харчоблок) – 16 200 грн.

•      Цемент – 800 грн.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002р.

№ 57  (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012р. № 1220)

Затверджений у сумі:

5366506грн.

 

Начальник відділу освіти                                        О.П.Лесик

25.01.2017р.

(число, місяць,рік)

КОШТОРИС на  2017 рік

Відділ освіти  Ізюмської міської ради   02146245

(код та назва бюджетної установи)

місто Ізюм Харківської області

(найменування міста, району, області)

вид бюджету  місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування   10  "Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту"

код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету  

код та назва тимчасової  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

 Загальноосвітня школа № 5

 

 

 

(грн.)

Показники

Код

Усього на рік

РАЗОМ

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

5260156

106350

5366506

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

5260156

х

5260156

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

х

 

106350

106350

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами із законодавством (розписати за підгрупами)

25010000

х

106350

106350

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

х

103360

103360

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

х

 

 

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

х

 

 

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

х

2990

2990

 - інші  джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати за підгрупами)

25020000

х

 

 

 - інші надходження, у т.ч.

 

х

 

 

(розписати за видами)

 

х

 

 

 

 

х

 

 

ВИДАТКИ -усього

х

5260156

106350

5366506

 Поточні видатки

2000

5260156

106350

5366506

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

4556061

10980

4567041

Оплата праці

2110

3739423

9000

3748423

Заробітна плата

2111

3739423

9000

3748423

Грошове забезпечення військовослужбовців        

2112

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

816638

1980

818618

Використання товарів і послуг

2200

700525

95290

795815

         Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

55700

3200

58900

         Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

1680

 

1680

         Продукти харчування

2230

213391

91990

305381

         Оплата послуг ( крім комунальних )

2240

21364

100

21464

Видатки на відрядження

2250

4340

 

4340

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

400017

 

400017

         Оплата теплопостачання

2271

308800

 

308800

         Оплата водопостачання і водовідведення

2272

16591

 

16591

         Оплата електроенергії

2273

74626

 

74626

         Оплата природного газу

2274

 

 

 

         Оплата інших енергоносіїв

2275

 

 

 

Дослідження і розробки,окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

4033

 

4033

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

4033

 

4033

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

 

 

Поточні трансферти

2600

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління  інших  рівнів

2620

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

3570

 

3570

         Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

 

         Стипендії

2720

 

 

 

         Інші виплати населенню

2730

3570

 

3570

Інші поточні видатки

2800

 

80

80

        Капітальні видатки

3000

 

 

 

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування

3110

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

 

 

 

Капітальний ремонт 

3130

 

 

 

      Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

 

      Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

 

 

 

         Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

 

 

 

Реставрація пам`яток культури , історії та архітектури

3143

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів  

3160

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

 

 Нерозподілені видатки

9000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * У разі наявності цього коду видатки здійснюються згідно з додатком.

 

 

 

 

Керівник                                                                               Н. В. Павлюк

 

      (підпис)                 (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового відділу)                          В.В. Чуркіна

 

      (підпис)          (ініціали і прізвище)

 

25.01.2017р.

(число, місяць, рік )